Anna - med rötter i Brevik och Hälle
(Uppdaterad 2015-03-18)


I fyra år var hon Amnesty Internationals Sverigeordförande, senare arbetade hon på företaget Enact i Stockholm. Nu 2015 är hon kommunikationschef på Svenska Naturskyddsföreningen i Stockholm.
För några somrar sedan satt jag och Anna Nilsdotter i sommarvärmen på en altan i Brevik och samtalade om hennes passion – att bygdeforska om Hälle, som är Breviks grannby i väster.


- Jag har på somrarna bott i Sydstuga i Hälle. Gården har tillhört min släkt sedan någon gång på 1700-talet. Där samtalade man alltid om gårdens historia och de som bott där.

- Här har jag fått inspirationen till att forska vidare om min släkt som ju har sina rötter i både i Hälle och Brevik.

Hälle och Brevik kan förefalla vara två olika världar. Hälle tillhörde Köla socken och Brevik Ny socken. Idag går kommungränsen mellan Eda och Arvika mellan byarna. Och den historiska skillnaden skapade visserligen gränser, men som ofta inte betydde någonting för folk som bodde här.

Utflyttad till Köla socken står det ofta i kyrkböckerna som behandlar Breviks båda hemman. I verkligheten var det ofta en flytt mellan Brevik och Hälle, en sträcka på en eller två kilometer.

Anna har flera kopplingar till Brevik i sin släkt – Nygård och Väststuga  i västra Brevik och indirekt också till soldatbostället i östra Brevik.

Karin Eriksdotter var född 1860 på Nygård i Brevik. Hon var dotter till gårdens förste bonde Erik Andersson och hans hustru Christina Jonsdotter. Erik hade i sin tur sina rötter i Väststuga.

Karin gifter sig 1884 med Olof Andersson i Nordstuga i Hälle och flyttar dit samma år. De får tre barn och äldsta dottern Anna född 1887 gifter sig senare med Nils Olsson, född 1881, från Sydstuga i Hälle.

- Här finns kopplingen till Sydstuga, kommenterar Anna.

Anna och Nils får också tre barn och äldsta dottern Margit, född 1920 är med andra ord Annas farmor.

- Margit var alltid med oss här i Hälle när jag växte upp, men är nu sjuklig och bor nu i Sandared utan för Borås.

Nils-Börje Olsson, född 1945, var Margits enda barn. Han har fem barn. Anna är äldst.

- I Sydstuga, där jag och min man Mathias och vår dotter Astrid nu tillbringar våra somrar, finns massor av gamla dokument och bilder. Det inspirerar mig ytterligare att forska i Hälle och vår släkt, säger Anna.

Det finns också indirekta kopplingar mellan Anna och Brevik.

-  Min farmor Margit var farfars faster till den indelte soldaten i östra Brevik Olof Olsson Brefält, född 1817.

Olof fick soldatnamnet Brefält när han tillträdde som indelt soldat i hemmanet östra Brevik. Han tjänstgjorde vid Jösse kompani vid Värmlands regemente mellan 1845 och 1848 och bodde på soldatbostället tillsammans med hustrun Märta Olsdotter, född 1820. De hade gift sig 1845 och får 1847de sonen Olof född 1847.

När Olof slutar som soldat flyttar han, hustrun Märta och sonen Olof till Hälle och huset "Där framme",  det som senare kom att kallas Brefältsstugan. Märta vad född i gården "Där Framme" och kom på så sätt att överta föräldrarnas hus. Soldaten Olof Olsson Brefält avlider i Hälle 1896. Märta dör 1915.

- Det finns ytterligare kopplingar mellan Brevik och Hälle och vår släkt. Det är Dagni Olsson, född 1886, dotter till sågverksägaren i Väststuga Anders Olsson. Hon gifte sig med Adolf Olsson i Hälle.

- Och Maria (Maja) Elisabet Olsdotter, född 1887, som 1908 gifte sig med Carl Viktor Brandel. De flyttade till Väststuga 1917.

Diskussion mellan bygdeforskarrna från Hälle och Brevik går vidare.

- På onsdag åker jag tillbaka till Stockholm, men jag skulle i framtiden tänka mig att bo i Hälle. Men vi forskar väl vidare och håller kontakten, avslutar Anna.

Text: Kjell Gustafsson