Bröllopsbild från 1897

I septemberi 1897 gifte sig Augusta Jonggren och Anders Gustaf Andersson. Båda bodde då i Olebyn.

Vem var Augusta?
(Uppdaterat 2016-02-28)

1890 flyttade småskollärarinnan Augusta Jonggren till Nordstuga i Olebyn. Hon hade sina rötter i byn Böshult i Markaryds socken i Småland. Anledningen till flytten var att hon hade fått arbete som lärarinna vid Olebyn och Skönbacka skolor.  Senare skulle hon gifta sig med arrendatorn i Nordstuga. Det var i september 1897. 118 år senare kommer Augustas brudkort fram vid ägarskiftet på Höglunda i Brevik. Då skulle vi också upptäcka att byn Böshult  i Småland haft en speciell betydelse för familjerna som bott på Höglunda.

Det är på 1860-talet som den här historien tar sin början. Bröderna Nils Botolf  född 1863 och Anders Gustaf född 1864 växer upp med föräldrarna Anders Nilsson och Maria Kajsa Nilsdotter. De har tre syskon Kristina född 1868, Olof Rudolf 1872 och Brita Maria 1875. Uppväxten för de fem barnen skulle inte bli som de hoppats på. När yngsta dottern nyligen fyllt ett år avlider mamman Maria Kajsa endast 35 år gammal.

TORPARE I BREVIK
1884 tar pappan Anders Nilsson beslutet att lämna arrendet Nordstuga i Olebyn. Han beslutar att flytta till Höglundatorpet i Brevik,  och med honom flyttar de tre yngsta barnen. Torpet låg på gården Lundabys marker och den stora gården ägdes av f d nämndemannen Olof Jonsson och hans hustru Kerstin. Kerstin var Anders Nilsson yngre syster. Anders Nilsson var för övrigt född i Brevik 1832.

Examenskatalog 1898

Examenskatalogen från Skönbacka skola höstterminen 1898 är förd av Augusta Olén. Hon hade den här terminen haft sexton elever i första klass och nio i andra klass. En av eleverna var Agnar Lundin från Bostället i Brevik. Han var tydligen en duktig elev, bl a fick han betyget ab i ämnet biblisk historia och litet a i räkning.

Övriga elever från Brevik detta år var Olof Andersson i Väststuga, Elsa Nilsson och Ellen Johansson.

Botolf Lundebys barndomshem

Bilden nedan visar Nordstuga i Olebyn. Här växte bröderna Botolf och Anders Gustaf Andersson upp. Gården är nedbrunnen och idag står ett gult hus på motsvarande plats. Gården ligger inte långt från den f d skolan i Olebyn.

LÄMNAR HEMMET
Bröderna Nils Botolf och Anders Gustaf är i arbetsför ålder och Anders Gustaf flyttar en kort tid till Järnskog. Botolf flyttar 21 år gammal till Lundaby. Han betecknas då som fosterbarn hos  Olof Jonsson och hans hustru. Det är sannolikt att han i praktiken blev dräng på gården.  1886 återvänder pappan Anders och dom tre barnen till Nordstuga i Olebyn.

Botolf blir kvar på Lundaby en tid men köper i oktober 1897 gården Höglunda av Kroppstadfors bruk. Han betalar 10.500 för fastigheten.

Anders Gustaf Andersson återvände till Olebyn några år, men 1887 tar han beslutet att emigrera till Amerika. Sju år senare återvänder han till Nordstuga. En förklaring kan vara att pappa Anders avlidit året innan. När han återvänder har han börjat kalla sig Olén, sannolikt inspirerad av namnet på hans hemby.

BRÖLLOP I NY KYRKA
I Olebyn träffar han nu  småskollärarinnan Augusta Jonggren och 1897 gifter de sig i Ny kyrka. Ett år senare föds deras första barn Rickard Gustaf Georg. De kommer senare att få ytterligare tre barn. De är Ruth Dagmar Kristine född 1899, Bror Fritiof Albin 1901 och Anders Joel Ossian 1902.

När första barnet föds slutar Augusta sitt lärararbete i socknen. Dessutom finns noterat att familjen 1906 flyttat till Arvika köping, där Anders Gustaf Olén startat eller förvärvat en manufaktur- och kappaffär.  Han kan tillsammans med dottern Ruth ha drivit affären till sin död 1931. Hur länge hon haft  affären har vi inte lyckats utröna.

TILDA FOSTERBARN
Till familjen Olén i Arvika kom 1924 ett fosterbarn från Böshult i Markaryds socken i Småland - Tilda Kristina Jonasson.  Hon var född 1910 i Kurland i Lettland. Hennes far var svensken Nils Jonasson och modern var Anna Emilia Rutkowski från Kurland. Familjen består av sju barn - Karl August född 1903, Emilia Marta 1905, Gustaf Oskar 1906, Nils Viktor 1908, Tilda Kristina 1910, Jonas Harald 1912 och Peter Lennart 1916.

1922 flyttar familjen till Sverige och bosätter sig i Böshult i Småland. Samma år tvingas Tilda Kristina flytta till en familj i Fägerhult där hon noteras som fosterbarn. Fyra år senare flyttar Tilda till Arvika där hon blir fosterbarn hos Ander Gustaf och Augusta Olén. Det låter sannolikt att småskollärarinnan Augusta Jonggren från just Böshult haft ett finger med i spelet.

I Arvika möts nu Augustas son Bror och fosterdottern Tilda. 1933 gifter som de sig och får tre söner - Lars född 1936, Jan 1937 och Leif 1943

De bor en period i Örebro, Norrköping och Göteborg.

TAR ÖVER HÖGLUNDA
När Botolf Lundeby avlider på Höglunda 1942 ärver bl a hans brorsbarn Olof Rudolf, Ruth, Bror och Ossian gården. Den arrenderas ut till olika brukare och fungerar också som sommarbostad till Bror och Tilda Olén.

Efter Brors bortgång 1960 flyttar Tilda och senare också sönerna Lars och Leif till Höglunda. Tilda avlider 1995, sonen Leif säljer sin andel till Lars och flyttar till Arvika. 2013 avlider Lars och gården säljs nu och lämnar släkten Olén.

Olebyn skola

Skolan i Olebyn är nedlagd sedan många år. Mellan åren 1890 och 1899  var Augusta Jonggren småskollärare här halva läsåret. Den andra terminen tjänstgjorde hon på Skönbacka skola.

Skönbacka skola 1903. När bilden togs hade Karolina Ericsson börjat som småskollärarinna på skolan.