Maria Andersdotter 1842-1872 äldsta barn till Anders och Anna på Höglunda. Maria Andersdotter 1842-1872 äldsta barn till Anders och Anna på Höglunda.

Ett testamente med komplikationer

(Uppdaterad 2013-04-18)

 

Den här redovisningen bygger på brev som återfunnits hos Iwan Stenman i Dalen. Breven är skrivna av Anders Olsson, Olof Olsson, Olof Jonsson och Olof Höglund, samtliga från Brevik. Inga originalbrev som Nils Höglund skrivit har återfunnits. Brevväxlingen handlar om tvisten mellan arvingarna på Höglunda under 1880 och 1890-talet

 

Anna Andersdotter på Höglunda skrev den 24 augusti 1888 ett testamente som under de kommande tio åren skulle prägla relationerna inom släkten. Hon var, som hon formulerar det, angripen av en svårartad och allt mer tilltagande sjukdom och insåg att han hon inte hade långt kvar att leva. Endast tre dagar efter att hon skrev testamentet avled hon i cancer (kräfta).

 

Anna var gift med Anders Nilsson och de båda var de första som bodde på Höglunda. De hade fem barn – Maria född 1842,Nils född 1845, Anders född 1848, Olof född 1859 och Anna-Stina född 1864.

 

Sonen Nils emigrerade 1884 till Minnesota i Nord-amerika. Anders blir bara drygt sju månader gammal då han drabbas av kikosta och avlider. Anna-Stina gifter sig 1886 med Johan Dahlin från Åmotfors och de får en son Anders Leonard. Anna-Stina dör dock i barnsängsfeber 1887.

 

I Anna Andersdotters testamente föreskriver hon att sonen Olof ska få den mindre stugan på Höglunda, en tvåårig häst och en ko "Rosetta". Sonen Nils i Nordamerika ska få en tredjedel av den stora manbyggnaden på Höglunda.

 

De båda sönerna och barnbarnet Anders Leonard ska dessutom vardera ärva en säng med tillhörande sängkläder, ett fjäderbolster, två stora och två små fjäderdynor. Dessutom en fjädermadrass, en skinnfäll och två sängtäcken.

 

Testamentet är bevittnat av Anders Andersson i Haga och Olof Olsson i Brevik. Vid hösttinget i Jösse härad den 26 november 1888 blev testamentet registrerat för bevakning.

 

Den 19 februari 1889 skriver Anders Olsson i Väststuga brev till Nils Höglund i Minnesota. Han berättar om Nils moder Annas död och om testamentet. Bouppteckningen var klar före jul och behållningen efter den auktion som hölls på det lösöre som inte vara testamenterat uppgick till 8.000 kronor.

 

Anders Olsson skrev:

- Auktionen gick någorlunda bra, Olof och Fadren vart vö nästan allt.

 

Anders skriver också att han fått häradsrättens uppdrag att bevaka sonen Nils rättigheter. Han uppmanar också Nils:

- Du bör också ofördröjligen komma hem, och det för många orsaker som jag inte vill nämna här.

 

I mars 1889 besvarar Olof Jonsson på Lundaby ett brev från Nils i Nordamerika där han ger honom rätt att vara god man och skriver:

- Eftersom jag företräder din systerdotter Karin i Hea kan jag inte vara ombud för några av er andra.

 

Olof Jonsson berättar i brevet också att svågern Johan Dahlin nu arrenderar Höglunda för 150 kronor per år.

- Hade du varit hemma hade detta aldrig hänt, fortsätter Olof på Lundaby. Din fader vore nog glad om du komme hem.

 

Olof berättar vidare att Ny kyrka är på väg att färdigställas. Den kommer att kosta 28.000 men vi har 30.000 så då får vi både orgelverk och värmeledning.

- Nästa julotta får vi nog begagna den nya kyrkan för arbetet går nu raskt undan.

 

Anders Olsson i Väststuga skriver den 15 april på nytt till vännen Nils i Minnesota. Han tycker att det är "sorgeligt att komma ihåg dig".

- Jag kan säga dig, ifall du ej har det bra i Amerika, så har du bort och kommit hem förliden höst. Jag tror säkert du fått tagit imot och brugt Höglunda på goda vilkor och kanske äfven det ej är försent änu.

 

Det ska bli arvsskifte strax efter påskhelgen och jag skall göra vad jag kan för att Höglunda ska bli bestående, avslutar Anders Olsson brevet.

 

Anna-Stina Andersdotter 1864-1887. Dör i barnsäng.
Nils Höglund emigrerade till Nordamerika 1884. Nils Höglund emigrerade till Nordamerika 1884.

 

I december 1890 skriver Olof Olsson i Nystuga  i Brevik till Nils i Nordamerika om att han träffats Nils dotter som bor i Walnäs i Älgå.

- Hon är mycket snäll och mycket kvick, hon städar åt Märta och läser för henne emellanåt.

 

Skriftväxlingen mellan Anders Olsson och Nils Höglund fortsätter. I slutet av januari 1891, d v s 2½ år efter modern Annas död, beklagar sig Nils  över att det tar så lång tid innan ett arvsskifte blir gjort.

 

Anders i Väststuga berättar att han talat med Nils far Anders Nilsson och frågat om han vill köpa Nils arvedel. Han svarade då att han inte längre bryr sig. Krånglar han nu då säljer jag egendomen och ger bort pengarna.

 

Anders Olsson skriver på nytt till Nils Höglund i maj 1892. Han berättar att han råkat ut för en olycka och blivit av med två fingrar på vänstra handen. För det har han legat på sjukhus i tre veckor.

- Jag var vid Skällarbyns såg och skulle såga några tolft timmer när olyckan skedde.

 

Anders berättar vidare att man sålt Höglundalotten i Östra Brevik till GW Alexandersson som är ägare till Öststuga. Priset blev 1600 kronor per 48 skattöre.

 

- Men din far och Olof är arga på mig. De har inte velat godkänna testamentet som din mor skrev. Men jag har stått emot . De lovade mig också stämning om jag ej skulle skriva på.

 

Anders Nilsson på Höglunda dör den 25 december 1892 och samma dag skriver Anders Olsson till Nils och meddelar detta.

 

- Nu tro jag ej det är några testamenten, skriver Anders.

I ett brev från mars 1893 beklagar Anders att Nils inte vill komma hem och mottaga det arv som han kommer att få efter sin far.

 

- Det är ej småsaker du kommer att få nu.

 

Skall egendomen nu säljas eller delas, frågar Anders Olsson i brevet till Nils. Eller sälja skogen för att lösa ut de andra? 

 

I september frågar Anders Olsson på nytt om Höglunda ska sälja eller om Nils ska behålla gården. Sänd mig så en fullmakt för en sån affär. Auktionen på lösöre ska ske den 8:e och 9:e november, meddelar han vidare.

 

Anders Olsson tvingar nu fram en värdering av Höglunda som genomförs av Olof Nilsson på Lycka och Olof Olsson i Nystuga. Eftersom Nils ska ha en tredjedel av fastigheten, måste den värderas som nedplockad hävdar värderingsmännen. Värdet är då 1800 kronor.

 

Värderingen godkänns av Olof Höglund, Johan Dahlin och KE Lindahl.

 

Nu börjar en ny skriftväxling mellan bröderna Olof och Nils. Den handlar om vilka kostnader som Olof haft för sterbhuset. Här är några av kostnaderna enligt Nils:

 

Min dräng var upptagen i sex dagar till auktionen.

Min hustru har lagt ner 16 dagars arbete med begravningen. Dagtraktamente för resa till Charlottenberg.

 

Flera sammanträden med Nils Höglunds gode man.

- Du kanske undrar var jag får pengar ifrån? Jag har dem lånt i Hagen i Hälle. Om jag har behov att låna mer så får jag det.

 

Det förundrar mig att du inte vill komma hem. Så skriver Anders Olsson i ytterligare ett brev till Nils. Anders Olsson har nu låtit göra en inventering av skogstillgångarna och funnit att det finns 744 tolfter men att det är en del ruttet i norra skiftet.

 

- Nu är frågan om det inte är bäst att bortarrendera egendomen på ett år. Olof Nilsson på Lycka och Olof Olsson i Nystuga ska göra en ny värdering av den stora byggnaden. Ställ gärna ut en ny fullmakt på någon annan. Jag vill gärna komma ifrån detta.

 

I ytterligare några brev redovisas de olika åsikterna om det tidigare testamentet och de nu genomförda arvskiftena. Nu hävdar Anders Olsson på nytt att han inte längre kan acceptera att fortsätta vara god man för Nils.

 

Anders föreslår hemmansägaren Olof Persson i Ottebol.

Olof Höglund skriver nu på nytt till sin bror Nils i Amerika. Han påstår att flera jurister bedömt att att testamentet är olagligt. Bl a hänvisar han till Länsmannen Liedén i Arvika. Han föreslår att Nils accepterar att egendomen säljs under 1896.

- Om du inte accepterar detta är en process oundviklig och du vet hur kostbara sådana är.

 

Ett nytt ombud B L Gasslander i Älgå lämnar i juli 1895 in en anmälan om stämning av Olof Höglund, Johan Dahlin och Karl Lindahl. Kort därefter svarar Olof Höglund att de ger sig och accepterar att Nils får en tredjedel av byggnaden. Samtidigt kommer han med en anklagelse:

- Här i trakten påstås det att det är någon härifrån som vilseleder dig. Nu får du tro att jag ljuger eller ej men det är mig likgiltigt.

 

- Nu hoppas jag du bestämmer dig och kommer hem och reder ut saken själv.

Den 9 december 1895, d v s drygt sju år efter modern död träffas en förlikning i fallet. Höglunda ska säljas och intentionerna i testamentet ska fullföljas.

 

I november 1897 säljs fastigheten, som har skattetalet 260 öre, till Kroppstadfors Bruk som ägs av Jörgen Blakstad och grosshandlaren från Christiania Gustav Conrad Hansen. Köpeskillingen är 14.000 kronor.

 

I avtalet står det att "all befintlig ståndskog får genast börja avverkas"

 

I April 1897 flyttar Olof Höglund och hans familj från Höglunda till Gullsbyn i Brunskog. Höglunda har nu sålts till Nils Botolf Lundeby.

 

Nils Höglund återvänder senare till Värmland. Han bosätter sig i Sten och avlider 1928 i Dalen.

.