Höglunda - bilden sannolikt från 1920-talet Höglunda - bilden sannolikt från 1920-talet

Höglunda

(Uppdaterad 2015-01-18)
 

Det är ännu inte helt fastslaget när Höglunda byggdes. Det finns uppgifter att gården byggdes 1860, men det kan vara i mitten av 1840-talet. Det finns tydliga paralleller i byggnadsstilen mellan Lycka, Lundaby, Öststuga och Höglunda. 
 

Anders Nilsson (född 1820) och hans hustru Anna Andersdotter född 1820 kan vara Höglundas första bebyggare. Familjen finns med i husförhörslängd 1846-1856.

VINOLENTAS

En udda iakttagelse finns i husförhörslängden från 1873-1880. Här finns antecknat att de båda var "vinolentas". Ordet är latin och betyder drucken. Om detta innebar att det var en tillfällig fylla eller mera varaktigt fylleri det framgår inte. Inga tidigare eller senare anteckningar finns i husförhörslängderna om detta.

Anders Nilsson avlider i slaganfall 1892. Hustrun Anna har avlidit 1888 i kräfta.

Anders och Anna får fem barn. Om Höglunda byggdes 1860 är bara ett av barnen fött på Höglunda:

Maria - född 1842

Nils - född 1845

Anders - född 1848

Olof - född 1859

Anna-Stina - född 1864

Maria finns med i husförhörslängderna 1846-1856 och 1861-1867. Därefter försvinner hon. Jag har hittills inte kunnat ta reda på vad som händer henne. Hon kan ha avlidit, men också flyttat.

NILS EMIGRERAR

Nils flyttar till Amerika 1884, men återkommer till Ny församling 1898. Han bosätter sig då i Sten, gifter sig 1899 med Ida Skoglund från Käringrud. De får senare tre barn. Nils avlider i Dalen i Ny församling 1928. Han är då 82 år gammal.

Nils finns i Födelseboken i Ny socken noterad som far till ytterligare två barn. Med torpardottern på Skogsdalen Anna Olsdotter får han Marta Nilsdotter född 1874. Han erkänner faderskapet och lovar underhåll. 1884 en månad före Nils emigration till Amerika föder Anna Olsdotter ytterligare ett barn där Nils erkänner sig vara fadern. Barnet döps till Anna Edit. (se bild uppe till höger).

 

Nils broder Anders dog ung, han blev bara 7 månader gammal. Han dog i kikhosta enligt uppgifter i värmländska kyrkobokregistret.

OLOF KVAR

Olof kallar sig Höglund, i vissa dokument skriver man Olof Andersson Höglund. Han gifter sig 1888 med Emma Olsdotter (född i Älgå 1860). Hon flyttar till Höglunda 1888 två veckor efter giftermålet. Hon var före flytten bosatt i Gränsjön i Älgå församling. 1883 blir Olof Höglund antagen till Gårdsjö Lantbruksskola i Gillberga. Gårdsjö fungerade som lantbruksskola mellan 1851 och 1892. Kurserna var 2-åriga.


Olof och Emma får tre barn:

- Olivia Kristina född 1891.

- Anders Efraim född 1896.

- Anna Elisabet född 1888.

STRID OM TESTAMENTE
Olof Höglund och brodern Nils Höglund, den senare bosatt i Amerika, hamnar efter föräldrarnas död i en omfattande strid.

Höglunda sommaren 2018

Höglunda på 1950-talet

Brefkort till Amalia

Vännen Elin skriver detta Brefkort till Amalia Lundeby. Det innehåller en gratulationshälsning  från henne och hennes anhöriga. Av frimärket att döma, som har ett porträtt av kung Oscar II, så bör kortet vara sänt i början av 1900-talet. Kanske när Amalia fyllde 30 år 1903.

Leif i mörkrummet

Yngste sonen på Höglunda på 1950-talet var Leif Olén. Han var en kreatör av stora mått och älskade att vistas i mörkrum för att ta fram foton av olika slag.
- Jag minns att vi tillsammans tillbringade många timmar i hans mörkrum på Höglunda, berättar Kjell på Lycka.  

Bror Olén och sonen Leif. 1943. Bror Olén och sonen Leif. 1943.

om ett testamente som modern utfärdat. I testamentet föreskrivs att Nils ska ha en tredjedel av mangårdsbyggnaden på Höglunda. Oenigheten mellan bröderna slutar i en typ av förlikning och familjen beslutar att sälja Höglunda. Se separat artikel.

Fastigheten säljs då till Kroppstadfors Bruk som ägs av Jörgen Blakstad och grosshandlaren från Christiania Gustav Conrad Hansen. I köpebrevet står det att "all befintlig ståndskog får genast börja avverkas". Köpeskillingen är 14.000.

Olof och hans familj iljen flyttar 1897 till Gullsbyn i Brunskog. Olof Höglund avlider 1945. Då bor han i Bergamon i Brunskog. Han blev 84 år gammal.

Anna-Stina gifter sig 1886 med Johan Dahlin från Åmot. Jag antar att det handlar om Åmotfors. 1886 får de en son Anders Leonard. Anna-Stina drabbas av barnsängsfeber och avlider i slutet av februari 1887.

När Olof Höglund och familjen flyttar till Gullsbyn i Brunskog 1897 är släkten Anders Nilssons tid i Brevik över.

BOTOLF PÅ LUNDABY TAR ÖVER

I oktober 1897 köper Nils Botolf Lundeby Höglunda av Kroppstadfors bruk. Han betalar 10.500 för fastigheten. Botolf har tidigare bott på Lundaby där han varit  fosterson hos Olof Jonsson och hans maka Kristin (Kjerstin) Jonsson född Nilsdotter.

Botolf gifter sig 1899 med Marta Amalia Andersson (född 1873 i Ny). Hon flyttar då till Höglunda. De får en son;

Olof Arvid - född 1908 på Höglunda.

Olof Arvid avlider två år gammal i hjärninflammation.

.

1925 bygger Botolf Björkliden som så småningom övertas av Signe Andersson (född 1896). Hon hade varit piga hos Botolf på Höglunda.

Signe gifter sig med Ragnar Byberg (född 1905). De båda bosätter sig 1943 på Björkliden.

Till Höglunda flyttar 1903 Botolfs svärfar och smärmor. De heter Anders Eriksson (född 1835) och Kristine Andersdotter (född 1842) och har varit gifta sedan 1870. Vid flytten till Höglunda finns också parets son Emil Eriksson (född 1877) med. Han förblir ungkarl och begår självmord genom att hänga sig i Lillstugan på Höglunda. Det sker 1941.

Kristine Andersdotter avlider 1914 i cancer uteri, vilket betyder livmodercancer, medan maken Anders Eriksson avlider först 1930. Han är då 94 år gammal. Dödsorsaken finns inte noterad.

Botolf Lundeby dör 1942 medan Marta Amaila avlidit redan 1919. Nu är epoken Lundeby över i Brevik. Höglunda arrenderas nu ut en tid.

MÅNGA SYSKON OLÈN

1943 blir fyra syskon Olén ägare till Höglunda – Ossian, Ruth, Bror och Rudolf Olof. De är brorsbarn till Botolf Lundeby. Han hade dessutom skrivit ett testamente som tillförsäkrar hans hushållerska Signe Andersson (Byberg) en femtedel av den fasta egendomen på Höglunda.

1950 sker det ett arvskifte och några  av syskonen Olén behåller gården.

QVARNSTRÖMS
1949 arrenderas gården ut till familjen Qvarnström som tidigare bott i Borgvik. Familjen bestod av Hjalmar och hans hustru Eivor, barnen Siv, Kerstin och Kjell. De flyttade 1955 till Öna där de köpt en fastighet.

Bror Olén avlider 1960 och då blir Tilda Kristina Olén lagfaren ägare, men i samband med arvsskifte 1962 blir också barnen, Lars, Jan och Leif ägare. Kvar som ägare verkar också Ossian Olén vara. Han dör i Västerås 1967.

1985 löser bröderna Lars och Jan ut sin broder Leif som nu flyttar till Arvika. 2014 avlider Lars och fastigheten säljs till Lars och Helena Hellström från Arvika.
Uppdaterad 2017-04-26

Botolf Lundeby 1863-1942

Nils Botolf Lundeby – född 1863 i Oleby. Han köper Höglunda 1897 och flyttar dit från Lundaby dit han kom 1884.

Botolf Lundeby avlider på Höglunda 1942

Botolf som ung

Det är inte känt vilket år denna bild är tagen. Det är sannolikt att den togs efter att han kom till Lundaby i Brevik 1884.

Vi är heller inte helt säkra på att det är Botolf och därför efterlyser vi åsikter om detta.

Köket på Höglunda - 1950-talet