Anders Bryntesson och Böret Olsdotter

Den här bilden är en av de äldsta på vår hemsida. Den måste vara tagen senast på 1880-talet eftersom mannen på bilden dog 1883. Vilka var de som redan då var på besök hos fotografen?

Paret är Anders Bryntesson och Böret Olsdotter, bl a släktingar till Ingegerd Brandel född i Väststuga 1920. Så här ser hennes anor ut:

Ingegerd Grahn f Brandel 1920 i Väststuga i Brevik västra. Avliden 2006
Hennes mor var Maria Brandel f Olsson 1884 i Hälle. Avliden 1964.
Hennes morfar var Olof Andersson f 1852 i Hälle. Avliden 1931.
Hennes morfarsfar var  Anders Bryntesson f 1821 i Hälle och morfars mor Böret Olsdotter f 1814 i Skällarbyn 1814. Avlidna 1883 respektive 1892.

Det finns ytterligare släktskapsband i till folk vår närhet. Karl-Anders Bryntesson i Hälle är fjärde generationens ättling till paret Anders och Böret. Så här ser hans anor ut:

Karl-Anders Bryntesson f 1949 i Hälle.
Hans far Karl Bryntesson f 1909 i Hälle. Avliden 1971.
Hans farfar var Brynte Andersson f 1854 i Hälle. Avliden 1921.
Hans farfarsfar var Anders Bryntesson och hans farfarsmor Böret Olsdotter.