Prästen Bror Carlsson tv tillsammans med familjen Brandel CV Brandel  tv. Övriga inte kända. Ingegerd Brandel på sjön Ränken Margit Olsson i Hälle tillsammans med Ingegerd Brandel. (Osäker uppgift) Lillstugan före 1950 Anders Brandel  på besök på Värmlands regemente. Osäker uppgift CV Brandel till höger. Tingshuset i Högvalta. Väginspektion. CV Brandel i baksätet t v Nya uthuset under uppförande Väststuga före 1950