Brandels - en soldatsläkt från Brevik

Familjen Brandel samlad. Bilden är sannolikt tagen omkring år 1900. I uniform från vänster Anders Brandel, underlöjtnant. I uniform till höger Carl Viktor Brandel. Mannen till vänster Anders Hjalmar (1876-1935).

Kvinnan till höger om bordet är Maria Elisabet född Pettersson, hustru till Anders Brandel.  Pojken i mitten kan möjligen vara sonen Bengt Engelbrekt född 1890. Flickan i vitt yngsta dottern Gertrud Magdalena (1887-1953). De övriga är sannolikt  Selma Charlotte (1879-1908) kvinnan i mitten, Elisabet Kristina (1874-1924) till höger. Längst till vänster Maria Amalia (1884-1967).

Uppgifterna lämnade av släktingen Vilhelm Persson i Sandviken.
 

Brandels – en soldatsläkt
(Uppdaterad artikel 2020-11-10)

Carl Viktor Brandel, som bodde i Brevik mellan 1914 och 1950, hade militärlivet i blodet. Han tog värvning 1899 och blev kvar fram till 1914. Både hans far och hans farfar och ytterliga några släktingar hade varit militärer. Så militärlivet fanns mer eller mindre i blodet.

1848 antogs Anders Bengtsson som indelt soldat i Brevik östra. Han fick då tillsammans med hustrun Stina Nilsdotter flytta till soldatbostället i hemmanet. Stina var dotter till soldaten Ränksfält i Ränkesed.

Anders fick i likhet med de tidigare soldaterna i hemmanet soldatefternamnet Brefält. 1870 flyttar familjen av någon anledning till Framstuga där den blir kvar till 1874 då Anders lämnar sin anställning som soldat.

TRE SOLDATER
I Breviks föds tre söner och en dotter – Anders 1853, Nils 1855, Johan Bernadotte 1856 och Maria 1858. Samtliga söner tar värvning under varierande tid.  Ursprungligen har
de efternamnet Andersson men av någon anledning tar de namnet Brandel. Familjen Brandel flyttar från Framstuga till Tostebol 1874, men Anders och hans hustru Maria blir kvar i Brevik till 1876. Anders och hans familj bor senare i Norra By i Eda socken där han avlider 1926.

Anders Brandel  antogs 1871 som volontär för rote nr 12 Löfås vid Gillberga kompani vid Värmlands regemente och kom att tjänstgöra till 1903 då han tog avsked. Han var i många år anställd som underofficer vid Jösse kompani dit han förflyttats 1879. I samband med pensionen befordrades han till underlöjtnant. Anders deltog bland annat i fälttjänstövningar i Småland och Västergötland 1874 och 1895 i motsvarande övningar i Örebro län.

SVÄRDSMAN
Anders Brandel fick 1899 Svärdsorden som tilldelas militärer som tjänat kronan i minst 16 år varav sex år som underofficerare.

Carl Viktor Brandel kom också att tjäna det kompani som hans far tjänstgjorde vid i många år, Jösse kompani. Både Carl Viktor och hans far Anders hade flera viktiga förtroendeuppdrag efter deras militära karriär. Anders var bl a ordförande i kommunalnämnden i Eda från 1902. Han avlider i Eda 1926.

loading...
Blivande underofficerare vid Värmlands regemente, däribland Carl Viktor Brandel här i grå uniform. Han var son till Anders Brandel. Bilden sannolikt tagen på Trossnäs fält utanför Karlstad någongång mellan 1900 och 1910.

Svärdsmannen och underlöjtnanten Anders Brandel. Bilden sannolikt tagen omkring 1903.

Anders Brandels militära karriär

1871
Antas som volontär vid Gillberga kompani vid Värmlands regemente
1872
Kommenderas som elev vid underbefälsskolan i Karlsborg
1874
Deltar i fälttjänstövning i Småland och Västergötland
1878
Befordras till sergeant av 1.klass
1879
Transporteras till Jösse kompani
1887
Kommenderas till tjänstgöring vid Hallands bataljon
1890
Fanjunkare vid regementet
1895
Deltagit fälttjänstövning i Örebro län 1895
1899
Utnämnd till Svärdsman
1903
Avsked med pension. Utnämnd till underlöjtnant

Examensbetyg Underbefälsskolan 1872

Anders Brandels första militära skola var den förberedande underbefälsskolan. Bra betyg i teoretiska ämnen, sämre i de militära ämnena

Fälttjänstövning vid Trossnäs 1904. C V Brandel deltar.