Gruvområdet öster om Delebäcken innehåller tre gruvhål och fyra skrotstenhögar. Gruvhålen är två meter i diameter och ett djup på 1-3 meter. Skrotstenshögarna är cirka 12 meter i omkrets och har en höjd på 1,5 meter. När försöken till gruvbrytning i området skedde är inte känt. Det finns flera uppgifter vad fyndigheten kan innehålla. Det finns uppgifter om järnmalms- eller silverbrytning. Uppgifterna är inte kvalitetssäkrade enligt Riksantikvarieämbetet. Gruvorna låg ursprungligen på det skogsområde som tillhörde Väststuga, men tillhör nu fastigheten Lycka.