Lantmäteriets karta Väststuga

(Uppdaterad 2013-02-19)

 

Kartan här nedan är från 1833-34. Då började Laga skifte genomföras i Brevik västra och hemmanet kartlades vid flera olika förrättningar. Kartan visar Väststuga och de byggnader som fanns där vid den tiden. Det är betydligt fler än de fem som finns idag. Lägg märke till det stora dubbeluthus som finns söder om vägen.

 

Området markerat med 244 är en allmänning som avsåg båtplats för hemmanet.

 

Överst i kartbilden finns det som sannolikt var Nytorpet som på 1860-talet blev Nygård

 

Källa: Lantmäteriet historiska kartor