Västanviks såg 1908. Foto: Gunnar Ödvall. Ur Köla fotoklubbs arkiv Västanviks såg 1908. Foto: Gunnar Ödvall. Ur Köla fotoklubbs arkiv

Västanviks såg
(Uppdaterad 2020-02-11)

Bilden här ovan, tagen 1908,  visar flera byggnader söder om Väststuga. Här låg i slutet av 1800-talet och fram till 1910 ett sågverk som ägdes av Anders Olsson i Väststuga. Det är sannolikt att byggnaderna närmast sjön tillhör sågverket. I bakgrunden till höger finns boningshuset i Väststuga där Anders Olsson bodde.

Det finns i de dokument som vi hittills hittat inte många fakta om sågen. I ett brev till Allmänna brandförsäkringsverket daterat 23 februari 1907 använder Anders Olsson ett eget brevpapper med följande text: "A. Olsson, lager af plank och bräder samt hyvlat virke".

Anders Olsson vill i detta sammanhang försäkra gården, men här nämns ingenting om sågen, endast byggnaderna på gården.

HADE ÅNGBÅT
I Kölaboken uppges också att Västanviks såg disponerar en ångbåt på Ränken. Båten användes sannolikt till att bogsera virke med.

DRABBAD AV OLYCKA
Den 6 maj 1892 skriver Anders Olsson ett brev till vännen Nils Höglund från Höglunda som vistas i Amerika, där han berättar om en olycka:

" Jag har den ledsamma underrättelsen att nämna att jag, som jag var vid Skällarbyns såg och skulle såga några tolft timmer till husbehof, skulle biträda vid kantningen, kom att avsåga två fingrar tumme och pekfingret på venstra handen. Jag har nu legat på Arvika sjukhus i tre veckor; men nu är jag Gudilof någorlunda återställd."

1909 hamnade Anders Olsson på ekonomiskt obestånd och försattes i konkurs året därpå. Han tvingades efter det lämna Väststuga och bosatte sig tillsammans med hustrun Anna och sonen Alexander i Rudsgården i Köla.

30 ÅR I BREVIK
Anders Olsson var son till Olof Nilsson född 1827 och hans hustru Märta Andersdotter född 1825. Anders är noterad som hemmansägare i Väststuga i husförhörslängden åren 1881-1899. Han övertog gården efter att hans far med en ny familj flyttat till Österås. Det skedde omkring 1878.

1926 blir han änkling och flyttar då till dottern Dagni som är gift med Adolf Olsson, som är handlare i gården Haga. Han avlider 1942.

1909 hamnar Anders Olsson på obestånd och ansöker hos Jösse Häradsrätt om konkurs. Ovanstånde dokument visar Anders Olsson konkursansökan.